Dizel viljuškari

Viljuškar od 1,5t

Pogon

Dizel

Nominalna nosivost

1500 kg

Visina krova

2090 mm

Visina jarbola kada je spušten

1987 mm

Maksimalna visina podizanja

3000 mm

Dužina viljuškara (sa vilama)

3108 mm

Širina viljuškara

1090 mm

Kompletne karakterisike možete preuzeti ovde.

Viljuškar od 2t

Pogon

Dizel

Nominalna nosivost

2000 kg

Visina krova

2110 mm

Visina jarbola kada je spušten

2000 mm

Maksimalna visina podizanja

3000 mm

Dužina viljuškara (sa vilama)

3590 mm

Širina viljuškara

1160 mm

Kompletne karakterisike možete preuzeti ovde.

Viljuškar od 2,5t

Pogon

Dizel

Nominalna nosivost

2500 kg

Visina krova

2110 mm

Visina jarbola kada je spušten

2000 mm

Maksimalna visina podizanja

3000 mm

Dužina viljuškara (sa vilama)

3650 mm

Širina viljuškara

1160 mm

Kompletne karakterisike možete preuzeti ovde.

Viljuškar od 3t

Pogon

Dizel

Nominalna nosivost

3000 kg

Visina krova

2130 mm

Visina jarbola kada je spušten

2055 mm

Maksimalna visina podizanja

3000 mm

Dužina viljuškara (sa vilama)

3850 mm

Širina viljuškara

1240 mm

Kompletne karakterisike možete preuzeti ovde.

Viljuškar od 3,5t

Pogon

Dizel

Nominalna nosivost

3500 kg

Visina krova

2130 mm

Visina jarbola kada je spušten

2170 mm

Maksimalna visina podizanja

3000 mm

Dužina viljuškara (sa vilama)

3900 mm

Širina viljuškara

1240 mm

Kompletne karakterisike možete preuzeti ovde.

Viljuškar od 3,8t

Pogon

Dizel

Nominalna nosivost

3800 kg

Visina krova

2140 mm

Visina jarbola kada je spušten

2190 mm

Maksimalna visina podizanja

3000 mm

Dužina viljuškara (sa vilama)

3995 mm

Širina viljuškara

1290 mm

Kompletne karakterisike možete preuzeti ovde.

Viljuškar od 4t

Pogon

Dizel

Nominalna nosivost

4000 kg

Visina krova

2250 mm

Visina jarbola kada je spušten

2245 mm

Maksimalna visina podizanja

3000 mm

Dužina viljuškara (sa vilama)

4245 mm

Širina viljuškara

1480 mm

Kompletne karakterisike možete preuzeti ovde.

Viljuškar od 4,5t

Pogon

Dizel

Nominalna nosivost

4500 kg

Visina krova

2250 mm

Visina jarbola kada je spušten

2245 mm

Maksimalna visina podizanja

3000 mm

Dužina viljuškara (sa vilama)

4265 mm

Širina viljuškara

1480 mm

Kompletne karakterisike možete preuzeti ovde.

Viljuškar od 5t

Pogon

Dizel

Nominalna nosivost

5000 kg

Visina krova

2250 mm

Visina jarbola kada je spušten

2245 mm

Maksimalna visina podizanja

3000 mm

Dužina viljuškara (sa vilama)

4310 mm

Širina viljuškara

1480 mm

Kompletne karakterisike možete preuzeti ovde.

Viljuškar od 6t

Pogon

Dizel

Nominalna nosivost

6000 kg

Visina krova

2450 mm

Visina jarbola kada je spušten

2500 mm

Maksimalna visina podizanja

3000 mm

Dužina viljuškara (sa vilama)

4790 mm

Širina viljuškara

1995 mm

Kompletne karakterisike možete preuzeti ovde.

Viljuškar od 7t

Pogon

Dizel

Nominalna nosivost

7000 kg

Visina krova

2450 mm

Visina jarbola kada je spušten

2500 mm

Maksimalna visina podizanja

3000 mm

Dužina viljuškara (sa vilama)

4840 mm

Širina viljuškara

1995 mm

Kompletne karakterisike možete preuzeti ovde.

Viljuškar od 7.5t

Pogon

Dizel

Nominalna nosivost

7500 kg

Visina krova

2510 mm

Visina jarbola kada je spušten

2570 mm

Maksimalna visina podizanja

3000 mm

Dužina viljuškara (sa vilama)

5025 mm

Širina viljuškara

1995 mm

Kompletne karakterisike možete preuzeti ovde.

Viljuškar od 8t

Pogon

Dizel

Nominalna nosivost

8000 kg

Visina krova

2180 mm

Visina jarbola kada je spušten

2160 mm

Maksimalna visina podizanja

2500 mm

Dužina viljuškara (sa vilama)

4995 mm

Širina viljuškara

1945 mm

Kompletne karakterisike možete preuzeti ovde.

Viljuškar od 8,5t

Pogon

Dizel

Nominalna nosivost

8500 kg

Visina krova

2560 mm

Visina jarbola kada je spušten

2695 mm

Maksimalna visina podizanja

3000 mm

Dužina viljuškara (sa vilama)

5465 mm

Širina viljuškara

2165 mm

Kompletne karakterisike možete preuzeti ovde.

Viljuškar od 10t

Pogon

Dizel

Nominalna nosivost

10000 kg

Visina krova

2560 mm

Visina jarbola kada je spušten

2845 mm

Maksimalna visina podizanja

3000 mm

Dužina viljuškara (sa vilama)

5780 mm

Širina viljuškara

2165 mm

Kompletne karakterisike možete preuzeti ovde.

Viljuškar od 12t

Pogon

Dizel

Nominalna nosivost

12000 kg

Visina krova

2610 mm

Visina jarbola kada je spušten

3168 mm

Maksimalna visina podizanja

3000 mm

Dužina viljuškara (sa vilama)

5945 mm

Širina viljuškara

2350 mm

Kompletne karakterisike možete preuzeti ovde.

Viljuškar od 16t(A)

Pogon

Dizel

Nominalna nosivost

16000 kg

Visina krova

3566 mm

Visina jarbola kada je spušten

3675 mm

Maksimalna visina podizanja

3500 mm

Dužina viljuškara (sa vilama)

7428 mm

Širina viljuškara

 2752 mm

Kompletne karakterisike možete preuzeti ovde.

Viljuškar od 25t

Pogon

Dizel

Nominalna nosivost

25000 kg

Visina krova

3310 mm

Visina jarbola kada je spušten

4010 mm

Maksimalna visina podizanja

4000 mm

Dužina viljuškara (sa vilama)

8902 mm

Širina viljuškara

3050 mm

Kompletne karakterisike možete preuzeti ovde.

Električni viljuškari

Viljuškar od 1,5t

Pogon

Električni

Nominalna nosivost

1500 kg

Visina krova

2140 mm

Visina jarbola kada je spušten

1500 mm

Maksimalna visina podizanja

3000 mm

Dužina viljuškara (sa vilama)

2982 mm

Širina viljuškara

1086 mm

Kompletne karakterisike možete preuzeti ovde.

Viljuškar od 1,8t

Pogon

Električni

Nominalna nosivost

1800 kg

Visina krova

2140 mm

Visina jarbola kada je spušten

1750 mm

Maksimalna visina podizanja

3000 mm

Dužina viljuškara (sa vilama)

2982 mm

Širina viljuškara

1086 mm

Kompletne karakterisike možete preuzeti ovde.

Viljuškar od 2t

Pogon

Električni

Nominalna nosivost

2000 kg

Visina krova

2148 mm

Visina jarbola kada je spušten

2000 mm

Maksimalna visina podizanja

3000 mm

Dužina viljuškara (sa vilama)

3310 mm

Širina viljuškara

1185 mm

Kompletne karakterisike možete preuzeti ovde.

Viljuškar od 2,5t

Pogon

Električni

Nominalna nosivos

2500 kg

Visina krova

2148 mm

Visina jarbola kada je spušten

2500 mm

Maksimalna visina podizanja

3000 mm

Dužina viljuškara (sa vilama)

3320 mm

Širina viljuškara

1185 mm

Kompletne karakterisike možete preuzeti ovde.

Viljuškar od 3t

Pogon

Električni

Nominalna nosivost

3000 kg

Visina krova

2201 mm

Visina jarbola kada je spušten

3000 mm

Maksimalna visina podizanja

3000 mm

Dužina viljuškara (sa vilama)

3550 mm

Širina viljuškara

1238 mm

Kompletne karakterisike možete preuzeti ovde.

Viljuškar od 3,5t

Pogon

Električni

Nominalna nosivost

3500 kg

Visina krova

2201 mm

Visina jarbola kada je spušten

3500 mm

Maksimalna visina podizanja

3000 mm

Dužina viljuškara (sa vilama)

3590 mm

Širina viljuškara

1238 mm

Kompletne karakterisike možete preuzeti ovde.

Viljuškar od 4t

Pogon

Električni

Nominalna nosivost

4000 kg

Visina krova

2353 mm

Visina jarbola kada je spušten

4500 mm

Maksimalna visina podizanja

3000 mm

Dužina viljuškara (sa vilama)

4025 mm

Širina viljuškara

1479mm

Kompletne karakterisike možete preuzeti ovde.

Viljuškar od 5t

Pogon

Električni

Nominalna nosivost

5000 kg

Visina krova

2353 mm

Visina jarbola kada je spušten

5000 mm

Maksimalna visina podizanja

3000 mm

Dužina viljuškara (sa vilama)

4075 mm

Širina viljuškara

1479 mm

Kompletne karakterisike možete preuzeti ovde.

Gasni (LPG) viljuškari

Viljuškar od 1,5t

Pogon

LPG

Nominalna nosivos

1500 kg

Visina krova

2090 mm

Visina jarbola kada je spušten

1987 mm

Maksimalna visina podizanja

3000 mm

Dužina viljuškara (sa vilama)

3180 mm

Širina viljuškara

1090 mm

Kompletne karakterisike možete preuzeti ovde.

Viljuškar od 2t

Pogon

LPG

Nominalna nosivost

2000 kg

Visina krova

2130 mm

Visina jarbola kada je spušten

2000 mm

Maksimalna visina podizanja

3000 mm

Dužina viljuškara (sa vilama)

3670 mm

Širina viljuškara

1165 mm

Kompletne karakterisike možete preuzeti ovde.

Viljuškar od 2,5t

Pogon

LPG

Nominalna nosivost

2500 kg

Visina krova

2130 mm

Visina jarbola kada je spušten

2000 mm

Maksimalna visina podizanja

3000 mm

Dužina viljuškara (sa vilama)

3670 mm

Širina viljuškara

1165 mm

Kompletne karakterisike možete preuzeti ovde.

Viljuškar od 3t

Pogon

LPG

Nominalna nosivost

3000 kg

Visina krova

2150 mm

Visina jarbola kada je spušten

2132 mm

Maksimalna visina podizanja

3000 mm

Dužina viljuškara (sa vilama)

3850 mm

Širina viljuškara

1250 mm

Kompletne karakterisike možete preuzeti ovde.

Viljuškar od 3,5t

Pogon

LPG

Nominalna nosivost

3500 kg

Visina krova

2150 mm

Visina jarbola kada je spušten

2180 mm

Maksimalna visina podizanja

3000 mm

Dužina viljuškara (sa vilama)

3880 mm

Širina viljuškara

1250 mm

Kompletne karakterisike možete preuzeti ovde.

Želite da nas kontaktirate

Učinite to preko kontakt forme na sajtu